Logo - Kristina Sandström Psykolog

Terapier

Eftersom vi människor är unika och bär på våra upplevelser på olika sätt så behöver terapi spegla denna individuella resa till läkning och välbefinnande. Jag använder mig huvudsakligen av EMDR (framför allt en variation som heter Attachment Informerad EMDR, IFS (Internal family system) Lifespan Integration och Sensorimotor Psychotherapy.

EMDR

EMDR-terapi är en förkortning av ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy”. EMDR är en psykoterapimetod som kan hjälpa människor att minska besvären efter upplevelser från det förgångna och som kan störa i det dagliga livet.
Här förklarar jag EMDR närmare i en kort video.

LIFESPAN INTEGRATION

Lifespan Integration är en metod som möjliggör snabb läkning för människor som upplevt någon form av traumatiserande händelse, eller genomlevt smärtsamma perioder i livet. Metoden fungerar bra för att bearbeta t.ex. övergrepp eller bristande omsorg under uppväxttiden, men även för mindre svåra upplevelser.

SENSORIMOTOR PSYCHOTHERAPY

Sensorimotorisk psykoterapi (SP) är en komplett terapeutisk modalitet för trauma och anknytningsproblem. SP välkomnar kroppen som en integrerad källa till information som kan vägleda resurser och tillgång till och bearbetning av utmanande, traumatiska och utvecklingsmässiga erfarenheter. SP är ett holistiskt synsätt som inkluderar somatisk, emotionell och kognitiv bearbetning och integration.

TRANSPERSONAL HYPNOTHERAPY OCH PAST LIFE REGRESSION THERAPY

Jag är i certifieringgsskedet till Transpersonal Hypnotherapy och Past Life regressionterapeut och kommer inom kort ta emot patienter för reducerad taxa.

Problematik jag arbetar med

Illustration till problematik - Kristina Sandström Psykolog
 • Flashbacks
 • Mardrömmar
 • Ett paranoid tankesätt
 • Minnesluckor
 • Stress- och ångestproblematik
 • Självskadebeteende och missbruk
 • Ångest/panikattacker
 • Depression, nedstämdhet och likgiltighet
 • Känsla av meningslöshet
 • Lättskrämd och lättirriterad
 • Beroendeproblematik
 • Relationssvårigheter
 • Självmordstankar
 • Svårigheter att reglera känslor
 • Stressproblematik
 • Sömnsvårigheter
 • Fobier
 • Tvångssyndrom
 • Svårigheter med relationer
 • Bristande självkänsla
 • Smärtproblematik
 • Känsla av att vara på helspänn
Illustration till problematik - Kristina Sandström Psykolog