Terapeutiska Metoder

EMDR
LIFESPAN INTEGRATION
SENSORIMOTOR PSYCHOTHERAPY


Problematik som jag arbetar med

 • Flashbacks
 • Mardrömmar
 • Ett paranoid tankesätt
 • Minnesluckor
 • Stress- och ångestproblematik
 • Självskadebeteende och missbruk
 • Ångest/panikattacker
 • Depression, nedstämdhet och likgiltighet
 • Känsla av meningslöshet
 • Lättskrämd och lättirriterad
 • Beroendeproblematik
  • Relationssvårigheter 
  • Självmordstankar
  • Svårigheter att reglera känslor
  • Stressproblematik
  • Sömnsvårigheter 
  • Fobier 
  • Tvångssyndrom 
  • Svårigheter med relationer
  • Bristande självkänsla 
  • Smärtproblematik 
  • Känsla av att vara på helspänn

  Kristina Sandström

  Besöksadress:
  Korsgatan 3
  411 16 Göteborg

  E-post: kristina.sandstrom@gmail.com

  Tel: 0702 274832

  In English:
  www.kristinasandstrompsychology.co.uk

  LinkedIn Link Instagram Link